Quatro

Potrebné doklady

Zamestnaný občan:

  • OP + iný doklad totožnosti (VP, cestovný pas, rodný list)
  • Doklad na overenie adresy (faktúra za plyn, elektrinu, vodu, telefón, mobilný telefón, výpis z bankového účtu…)
  • Potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu, nie staršie ako 1 mesiac

Živnostník:

  • OP + iný doklad totožnosti (VP, cestovný pas, rodný list)
  • Doklad na overenie adresy (faktúra za plyn, elektrinu, vodu, telefón, mobilný telefón, výpis z bankového účtu…)
  • Vpis zo živnostenského registra alebo kópia živnostenského listu overená notárom, nie staršie ako 1 mesiac
  • Kladné daňové priznanie za minulý rok.

Dôchodca:

  • OP + iný doklad totožnosti (VP, cestovný pas, rodný list)
  • Doklad na overenie adresy (faktúra za plyn, elektrinu, vodu, telefón, mobilný telefón, výpis z bankového účtu…)
  • Potvrdenie o výške poberaného starobného alebo výsluhového dôchodku

Podrobné informácie: www.quatro.sk