Grenke leasing

Predaj na splátky určený pre podnikateľské subjekty!
Variabilná výška akontácie a doba splácania

Leasing je finančný nástroj, ktorý poskytuje tvorivé a transparentné riešenie prístupu k produktom využívajúcim najnovšie technológie pri súčasnom dodržaní limitných rozpočtov zákazníka na investície.

Tvorba inovatívnych konceptov v tejto oblasti a ich využívanie na trhu je oblasťou špecializácie GRENKELEASINGu.

Classic Leasing

Ak to má byť nekomplikovaná zmluva s  jasnými pravidlami pre cenovo citlivých zákazníkov, tak náš základný produkt – CLASSIC LEASING je ideálnym riešením. CLASSIC LEASING poskytuje všetko, čo leasing poskytovať má: jednoduchý prístup k  predmetu nájmu a  plnú kontrolu nákladov v  podobe pravidelných splátok v nemennej výške.  Zákazník má možnosť odkúpenia alebo vrátenia predmetu leasingu na konci obobia leasingu podľa svojho uváženia.

Finančný Leasing

Tradičné riešenie pre zákazníkov, ktorí už vopred vedia, že na konci obdobia leasingu chcú predmet leasingu vlastniť. Predmet leasingu je nájomcovi na konci obdobia leasingu odpredaný za vopred dohodnutú zostakovú cenu. 

Exchange Leasing

Pri tomto type kontraktu je nájomcovi daná možnosť nahradenia prenajatého vybavenia novším zariadením najnovšej technológie ešte pred ukončením doby nájmu. Leasingové splátky v tomto prípade zostávajú nezmenené a doba nájmu je upravená.